MỤC LỤC

(Vui lòng nhấp vào mục bên dưới để xem hướng dẫn theo từng chức năng)

1. Hướng dẫn quản lý bài viết (quản lý, thêm – sửa – xoá bài viết)

2. Hướng dẫn quản lý bài viết website đa ngôn ngữ (quản lý, thêm, sửa, xoá, dịch bài viết sang ngôn ngữ khác)

3. Hướng dẫn quản lý từ khoá SEO trong website tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để bài viết dễ lên top

4. Hướng dẫn quản lý chuyên mục bài viết (quản lý, thêm, sửa, xoá chuyên mục cho bài viết, cho phép bạn chọn chuyên mục hiển thị cho bài viết)

5. Hướng dẫn quản lý chuyên mục bài viết website đa ngôn ngữ (quản lý, thêm, sửa, xoá chuyên mục ở các ngôn ngữ khác nhau, cho phép bạn chọn chuyên mục hiển thị cho bài viết)

6. Hướng dẫn quản lý trang (sửa nội dung bài viết cho trang – thường sửa nội dung trang giới thiệu)

7. Hướng dẫn quản lý Sản Phẩm đơn giản (thêm, sửa, xoá sản phẩm)

8. Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm (thêm, sửa, xoá các danh mục sản phẩm – phần này để phân nhóm các sản phẩm hiện thị trong danh mục nào)

9. Hướng dẫn quản lý Sản Phẩm có biến thể “dạng sản phẩm nâng cao” (thêm, sửa, xoá các biến thể sản phẩm, cập nhật sản phẩm với các biến thể đã được tạo)

10. Hướng dẫn quản lý đơn hàng & báo cáo (quản lý các đơn đặt hàng trên website, quản lý báo cáo kho, tình hình doanh thu…)

11. Hướng dẫn quản lý menu (quản lý xoá và hiển thị các menu ngoài website)

12. Hướng dẫn quản lý menu ở giao diện đa ngôn ngữ (xoá và hiển thị menu ra website với các ngôn ngữ khác nhau)

13. Hướng dẫn Upload hình ảnh lên website (thêm hình ảnh vào thư viện dễ dàng cho việc quản lý và lưu trữ hình ảnh)

14. Hướng dẫn quản lý thành viên (thêm, sửa, xoá thông tin thành viên, phân quyền thành viên)

15. Hướng dẫn quản lý Slider (thay đổi banner slider ngoài trang website như hình ảnh, text, hiệu ứng)

16. Hướng dẫn cài SMTP (thay đổi địa chỉ gửi mail, các mail gửi đến và đi sẽ nhận được trong hòm thư chính)

17. Hướng dẫn sử dụng Plugin Location (thêm, sửa, xoá nhiều địa chỉ cửa hàng)

18. Hướng dẫn sử dụng Plugin Timer Countdown (đếm ngược thời gian còn khuyến mãi sản phẩm, khoá học,..)

19. Hướng dẫn sử dụng Plugin Cross Sell “Mua hàng đề xuất” (thêm các sản phẩm đề xuất mua khi khách mua 1 sản phẩm)

20. Hướng dẫn sử dụng Plugin Mini Forum (thiết lập câu hỏi, câu trả lời, trả lời các câu hỏi từ khách hàng)

(Đang cập nhật…)