Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Trang” của website. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/quan-tri rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

Bước 2: Rê chuột vào mục “Trang” chọn “Tất cả các trang” để xem các bải viết đã được đăng lên website và thao tác quản lý bài viết

Sau khi vào muc “Trang” các bạn chọn vào mục “Viết bài mới” để thêm mới bài viết

1.Rê chuột vào trang.

2.Click vào thêm trang mới.

3.Nhập tiêu đề trang

4.Nhập nội dung cho trang

5.Đăng bài viết

* Sửa trang

1.Bấm vào Trang để xem danh sách các trang

2.Bấm vào tiêu đề trang cần chỉnh sửa

1.Nhập tên trang cần sửa

2.Nhập nội dung trang

3.Bấm nút cập nhật

Rê chuột vào tên trang rồi chọn “Xóa tạm” để đưa trang đó vào thùng rác, nếu muốn xóa hẳn trang đó các bạn vào “thùng rác” và chọn “xóa vĩnh viễn” để xóa.

Bình luận