Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý Đơn hàng và Báo cáo của website. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/quan-tri rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

Bước 2: Các bạn làm theo các hình hướng dẫn bên để quản lý “Đơn hàng” và “Báo cáo”

* Xem đơn hàng

1.Rê chuột vào Woocommerce

2.Click vào đơn hàng để xem danh sách các đơn hàng

3.Bấm vào biểu tượng con mắt để xem chi tiết đơn hàng.

* Cập nhật tình trạng đơn hàng

1.Chọn tình trạng đơn hàng.

2.Lưu đơn hàng.

Báo cáo

Rê chuột vào Woocomerce chọn báo cáo.

Ở đây chúng ta có thể xem báo cáo đơn hàng theo ngày, tháng, năm, …

Báo cáo khách hàng và báo cáo tình trạng kho

Bình luận